Navrhování konstrukcí při provádění staveb

Kód předmětu: 134NKPS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Navrhování konstrukcí při provádění staveb, pokročilý návrh OK - stabilita nosníku za ohybu, stabilita tenké stěny, klasifikace rámu, globální analýza prutové konstrukce. Lešení - styčníky, prostorová tuhost, stabilita. Lanové konstrukce, velkorozponové konstrukce, věže a zásobníky. Navrhování betonových konstrukcí - statické působení v jednotlivých návrhových situacích, dílce a montované konstrukce, spřažené prefamonolitické konstrukce.
Obsah 
1. Úvod, návrhové podmínky, zatížení
2. Provádění a montáž OK
3. Dočasné OK - rámy, globální analýza, imperfekce
4. Ocelový nosník - stabilita za ohybu, tenké stěny, kroucení
5. Spřažené ocelobetonové konstrukce
6. Lešení - konstrukční zásady, zatížení, prostorová tuhost
7. Lanové konstrukce, velkorozponové konstrukce, zásobníky, nádrže
8. Navrhování betonových konstrukcí - statické působení při provádění staveb
9. Spřažené prefamonolitické konstrukce
10. Dílce a montované konstrukce
11. Dílce a montované konstrukce 2
12. Technologie betonu
Literatura 
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (N Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011
[3]  Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn, 2010, 438 p.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb (NL201900_99), skupina obor Příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NL20160200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NR20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )