Nosné konstrukce za požáru

Kód předmětu: 134NKPZ
Garant předmětu: doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 9 kred.
Rozsah výuky: 5+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/

Anotace(semestr )
V předmětu se studenti seznámí s pokročilými modely navrhování ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí vystavených požáru. Výuka je zaměřena na pokročilé modelování kombinující dynamiku kapalin s teplotní a mechanickou analýzou metodou konečných prvků.
Obsah 
Současný stav poznání o požárním návrhu konstrukcí, zjednodušený přístup vs. pokročilé modelování. Verifikace a validace modelů, zkoušení konstrukcí. Požární návrh betonových konstrukcí, metoda pro štíhlé sloupy. Experimentální analýza transportu tepla v betonových konstrukcích. Numerická analýza transportu tepla v betonových konstrukcích, vliv vlhkosti). Modelování požáru a transportu tepla v softwarech, praktické příklady, betonové konstrukce po požáru. Modelování výbuchu, odezvy konstrukce a rekonstrukce. Požární návrh ocelových a ocelobetonových. konstrukcí v evropských normách, průřezy 4. třídy, materiál, přestup tepla, modely. Ocelobetonové stropní konstrukce, princip, zkoušky, pokročilé modely, jednoduché modely. Zuhelnatění dřeva, principy a předpoklady, návrh lehkých dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Numerická simulace požárního experimentu spřaženého dřevo-vláknobetonového stropu. Výzkum a trendy v oblasti dřevěných konstrukcí za požáru. Robustnost konstrukcí a styčníků, porušení sloupu, porušení styčníku, kolaps WTC, třídy následků, modely kolapsů.
Literatura 
[1]  Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-0103157-8.
[3]  Wang Y., Burgess I., Wald F., Gillie M., Performance Based Fire Engineering of Structures CRC Press 2012, ISBN: 978-0-415-55733-7.
[5]  Wickström U., Temperature calculation in fire safety engineering, Springer Interantional Publishing, 2016, ISBN 978-3-319-30172-3.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, 1. semestr (NQ20200100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )