Ocelové konstrukce 2C

Kód předmětu: 134O02C
Garant předmětu: prof. Ing. Martina Eliášová, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět určený pro obor Konstrukce pozemních staveb magisterského programu Stavební inženýrství. Prohloubení znalostí získaných v předmětech 133NNK a 134OK01. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti navrhování spojů - klasifikace styčníků, čepové spoje; kroucení a kombinace namáhání; posouzení ocelových konstrukcí na únavu. Doplnění znalostí z navrhování ocelových konstrukcí za požáru, při seismickém zatížení a halových konstrukcí s jeřábem. Zásady návrhu stožárů, technologických konstrukcí, zásobníků a nádrží, předpjatých ocelových konstrukcí a lanových a membránových konstrukcí. Základy navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a nerezové oceli.
Obsah 
1. Spoje: kloubové, tuhé, polotuhé, klasifikace styčníků, čepové spoje
2. Kroucení, kombinace namáhání
3. Posouzení ocelových konstrukcí na únavu
4. Halové stavby s jeřábem: nosník JD, ztužení, detaily
5. Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí
6. Seismicita
7. Stožáry (VVN), věže, komíny
8. Zásobníky, nádrže, potrubí
9. Technologické konstrukce
10. Předpjaté ocelové konstrukce
11. Lanové a membránové konstrukce
12. Konstrukce z hliníku a nerezu
13. Lešení. BIM. Videa o technologických konstrukcích.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, ISBN: 9780415418652
[3]  Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn, 2010, ISBN: 978-92-9147-098-3
Doporučená literatura:
[4]  Nussbaumer A., Borges L., Davaine L.: Fatigue Design of Steel and Composite Structures, 2018, ISBN 9783433608791
[5]  Buchanan A. H., Abu A. K.: Structural Design for Fire Safety, Second Edition, 2016, ISBN 9780470972892
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina Obor K Kostrukce pozemních staveb, 1. semestr (NC20160100), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 1. semestr (NC20230102), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )