Ocelové mosty 2

Kód předmětu: 134OCM2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/www/ryjacpav/om3.htm

Anotace(semestr )
Předmět předkládá pokročilé informace o navrhování ocelových mostů v oblasti významných mostů, únavy, rekonstrukcí, výroby a montáže mostů.
Obsah 
1. Ocelové mosty velkých rozpětí: zavěšené
2. Ocelové mosty velkých rozpětí: visuté
3. Lávky pro pěší
4. Zatížení mostů: návrhové situace, kombinace zatížení
5. Únava: stádia procesu, kumulace poškození, Wöhlerovský přístup
6. Základy lomové mechaniky
7. Posouzení z hlediska křehkého lomu
8. Únosnost stěn a tlačených pásů
9. Rekonstrukce ocelových mostů
10. Výroba ocelových mostů
11. Montáž ocelových mostů
12. Speciální mostní konstrukce - pohyblivé mosty, mostní provizoria
13. Hodnocení ocelových mostů
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30 - Ocelové mosty. 2006, Vydavatelství ČVUT, Praha
[2]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C.
[3]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I. 2015, Technická univerzita v Košiciach
[4]  Ryjáček, P: Ocelové mosty. Cvičení. 2017
Doporučená literatura:
[5]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges. 2013, EPFL Press.
[6]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering..2008, Thomas Telford Limited.
[7]  Troyano L.F.: Bridge Engineering a Global Perspektive. 2003, University Press, Cambridge
[8]  https://ocel-drevo.fsv.cvut.cz/cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce, 2. semestr (NK20160201), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Inženýrské konstrukce, 2. semestr (NK20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )