Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2

Kód předmětu: 134ODA2
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://ocel-drevo.cz/

Anotace(semestr B241)
Předmět seznamuje studenty se statickým a konstrukčním řešením dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Jsou prezentovány vlastnosti materiálu, návrhové postupy podle evropských norem a zásady správného konstrukčního řešení.
Obsah 
V předmětu je vyložen princip správného návrhu nosných dřevěných stavebních konstrukcí. Přednášky jsou zaměřeny na historii, vlastnosti konstrukčního dřeva, návrh konstrukčních prvků podle teorie mezních stavů, následují přednášky týkající se spojovacích prostředků pro dřevěné prvky a základních rovinných nosných konstrukcí (příhradové nosníky, nosníky z lepeného dřeva, rámy, oblouky), závěr je věnován principům návrhu sloupkových systémů, lávek a mostů a návrhu z hlediska trvanlivosti konstrukce.

1. Úvod, historie a vývoj dřevěných konstrukcí.
2. Vlastnosti dřeva, třídění.
3. Mezní stavy únosnosti - principy, zatížení.
4. Prvky dřevěných konstrukcí - základní způsoby namáhání.
5. Spoje - principy, typy, výpočet.
6. Lepené dřevo - výroba, vlastnosti, nosníky z lepeného dřeva.
7. Další nosníky z lepeného dřeva - pultový, sedlový, vyklenutý.
8. Dřevěné rámy - principy, typy, výpočet.
9. Dřevěné oblouky - principy, výpočet, detaily, přeprava a montáž.
10. Příhradové nosníky - principy, typy, konstrukční řešení.
11. Konstrukční systémy dřevostaveb skelety, sloupkové systémy.
12. Dřevěné lávky a mosty - principy, zatížení, detaily.
13. Trvanlivost dřevěných stavebních konstrukcí.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ČSN EN 1995-1-1: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 2006.
[2]  Materiály projektu Temtis
[3]  Kuklík, P., Kuklíková, A., Mikeš, K.: Dřevěné konstrukce 1, skriptum, ČVUT v Praze, 2010
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132PRA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )