Ocelové a dřevěné konstrukce

Kód předmětu: 134ODKM
Garant předmětu: Ing. Anna Kuklíková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE., Ing. Michal Netušil, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr B241)
Ocel - výhody a nevýhody, výroba oceli, halové stavby, lana a předepnuté konstrukce, vysokopevnostní ocel, lávky a mosty, inženýrské konstrukce vodních staveb - jezy, vrata, vodohospodářské stavby, zatížení. Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí - lávky, dřevěné chodníky, ledolamy, konstrukce pro převádění vody, způsoby ztužení, ochrana před znehodnocením.
Obsah 
1. Zásady navrhování ocelových konstrukcí, zatížení konstrukcí .
2. Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb (ČSN 730250) .
3. Halové stavby, hangáry, mola .
4. Konstrukce vodohospodářských staveb, chvění a namáhání na únavu .
5. Metody navrhování hradícího plechu.
6. Lana a předepnuté konstrukce .
7. Ocelové lávky a mosty, pilíře, založení .
8. Materiálové vlastnosti, řezivo na stavební účely.
9. Metody navrhování - mezní stavy; tažené, tlačené a ohýbané pruty.
10.Kombinace namáhání, spoje.
11.Plnostěnné a příhradové nosníky, rámové konstrukce.
12. Dřevěné lávky a mosty, piloty, ledolamy, mola, žlaby pro převod vody .
13. Ochrana konstrukcí před znehodnocením.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Wald, F.; Macháček, J.; Jandera, M.; Dolejš, J.; Sokol, Z.; Hájek, P.: Structural Steel Design according to Eurocodes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05046-0
[4]  Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04298-4
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 134NNKO
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr (BE20210700), dop. semestr 7 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr (BE20230700), dop. semestr 7 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr (BE20230700), dop. semestr 7 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr (BE20230700), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )