Ocelové a dřevěné konstrukce

Kód předmětu: 134ODKV
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://stavnet.fsv.cvut.cz/anotace.php?katedra=134#B172134ODKV

Anotace(semestr B231)
Ocel - výhody a nevýhody, výroba oceli, halové stavby, lana a předepnuté konstrukce, vysokopevnostní ocel, lávky a mosty, inženýrské konstrukce vodních staveb - jezy, vrata, vodohospodářské stavby, zatížení. Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí - lávky, dřevěné chodníky, ledolamy, konstrukce pro převádění vody, způsoby ztužení, ochrana před znehodnocením.
Obsah 
1. Zásady navrhování ocelových konstrukcí, zatížení konstrukcí
2. Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb (ČSN 730250)
3. Halové stavby, hangáry, mola
4. Konstrukce vodohospodářských staveb, chvění a namáhání na únavu
5. Metody navrhování hradícího plechu
6. Lana a předepnuté konstrukce
7. Ocelové lávky a mosty, pilíře, založení
8. Materiálové vlastnosti, řezivo na stavební účely.
9. Metody navrhování - mezní stavy; tažené, tlačené a ohýbané pruty.
10.Kombinace namáhání, spoje.
11.Plnostěnné a příhradové nosníky, rámové konstrukce.
12. Dřevěné lávky a mosty, piloty, ledolamy, mola, žlaby pro převod vody
13. Ochrana konstrukcí před znehodnocením.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Rotter T. - Kuklík P.: Ocelové a dřevěné konstrukce 11, skripta FSv ČVUT, 2000, ISBN: 80-01-02265-X
[2]  Studnička J.: Ocelové konstrukce, skripta FSv ČVUT, 2004, ISBN: 80-01-02942-5
[3]  Medřický V., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, 2009, ISBN: 978-80-01-04310-3
Doporučená literatura:
[4]  Sokol Z.: Steel Structures 1, Tables, 2006, ISBN: 80-01-03396-1
[5]  Medřický V., Ocelové a dřevěné konstrukce 10, 2004, ISBN: 80-01-02168-8
[6]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT 2014, ISBN: 978-80-01-05489-5
Studijní pomůcky:
[7]  http://fast10.vsb.cz/temtis/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví. 7. semestr (BE201807), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )