Ocelové konstrukce 1

Kód předmětu: 134OK01
Garant předmětu: prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Anotace(semestr )
V předmětu OK01 se rozšiřují znalosti pro navrhování ocelových konstrukcí získané v základním předmětu NNK. V teoretické části se probírají možnosti globální analýzy konstrukcí, včetně klasifikace konstrukcí z hlediska potřeby nelineárních řešení. Navrhování prvků je rozšířeno o metody globální analýzy, navrhování náročnějších spřažených konstrukcí a zastudena tvarovaných prvků. Hlavní část předmětu se zabývá komplexním řešením ocelových vícepatrových skeletů budov a ocelových jednopodlažních hal. Závěrečné přednášky se týkají zastřešení hal velkých rozpětí a zvláštností při návrhu vysokých budov, včetně účinků zemětřesení.
Obsah 
1. Globální analýza ocelových konstrukcí. Kroucení prutů.
2. Interakce. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy.
3. Stabilita stěn.
4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Únava.
5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.
6. Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.
7. Halové stavby. Dispozice, střešní konstrukce.
8. Střešní ztužení, vetknuté patky sloupů. Rámové haly.
9. Obvodové stěny. Jeřáby, nosníky mostových jeřábů.
10. Haly velkých rozpětí.
11. Vysoké budovy, návrh na zemětřesení.
12. Teorie kotev.
13. Oceňování ocelových konstrukcí.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Macháček, Studnička Ocelové konstrukce 2. ČVUT v Praze, 2005, 152 s. (ISBN: 80-01-03174-8)
[2]  Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 20. ČVUT v Praze, 2002, 309 s. (ISBN: 80-01-02529-2)
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)
Doporučená literatura:
[4]  Dowling, Knowles, Owens: Structural Steel Design. Butterworths London, 1988, 399 s. (ISBN: 0-408-03717-2)
[5]  Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2: zatížení, ČVUT v Praze, 2. vyd., 2015, 138 s. (ISBN: 978-80-01-05815-2)
Studijní pomůcky:
[6]  Jandera, Eliášová, Vraný, T.: Ocelové konstrukce 1 - Cvičení, 3. opravené vydání, 2015, 163 s. (on-line: http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/papers/OK01-Cv.pdf)
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 134NNKO
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134OCM1
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134OM1K
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 5.semestr (BC201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 5.semestr (BC202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 5.semestr (BK202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )