Ocelové mosty 1

Kód předmětu: 134OM1K
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~ryjacpav/om1.htm

Anotace(semestr B231)
Předmět pojednává o základech navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových mostů.
Obsah 
Předmět pojednává o základech navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových mostů.

1. Základní pojmy, zásady navrhování. Mostní svršek a mostovka.
2. Mostní vybavení, ložiska, mostní závěry.
3. Plnostěnné ocelové trámové mosty.
4. Ocelobetonové trámové mosty.
5. Příhradové trámové mosty.
6. Prostorové působení mostních konstrukcí.
7. Nosníkové rošty.
8. Šikmé mosty.
9. Mosty v oblouku.
10. Rámové mosty.
11. Obloukové mosty.
12. Zavěšené mosty.
13. Visuté mosty, navrhování lávek pro pěší.
Literatura 
[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0
[2]  Studnička, J.; Rotter, T.: Navrhování ocelových a ocelobetonových mostů podle evropských norem, Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2010. ISBN 978-80-904535-1-7.
[3]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596
[4]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966
[5]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525
[6]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 134OK01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr (BK201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr (BK202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )