Ocelové mosty 1

Kód předmětu: 134OM1K
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~ryjacpav/om1.htm

Anotace(semestr )
Předmět pojednává o základech navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových mostů.
Obsah 
Předmět pojednává o základech navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových mostů.

Základní pojmy, zásady navrhování. Mostní svršek a mostovka.
Mostní vybavení, ložiska, mostní závěry.
Plnostěnné ocelové trámové mosty.
Ocelobetonové trámové mosty.
Příhradové trámové mosty.
Prostorové působení mostních konstrukcí.
Nosníkové rošty.
Šikmé mosty.
Mosty v oblouku.
Rámové mosty.
Obloukové mosty.
Zavěšené mosty.
Visuté mosty, navrhování lávek pro pěší.
Literatura 
[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0
[2]  Studnička, J.; Rotter, T.: Navrhování ocelových a ocelobetonových mostů podle evropských norem, Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2010. ISBN 978-80-904535-1-7.
[3]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596
[4]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966
[5]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525
[6]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 134OK01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr (BK201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr (BK202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )