Projekt 2C

Kód předmětu: 134P02C
Garant předmětu: prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/

Anotace(semestr )
Samostatný návrh nosných prvků a detailů ocelové / dřevěné konstrukce. Zadání je individuálně specifikováno vedoucím projektu.
Obsah 
Obsahem individuálního zadání je zpracování dílčí části projektové dokumentace budovy - její nosné konstrukce. Primární částí je návrh ocelové nebo dřevěné nosné konstrukce. Na projektu se podílí rovněž konzultanti z Katedry pozemních staveb a betonových konstrukcí. Obsahem
projektu je návrh nosné konstrukce zadaného objektu včetně zajištění prostorové tuhosti a založení, podrobnější výpočet a výkresová dokumentace vybraných prvků. Součástí požadovaných výstupů je prezentace práce studenta, obhajoba navržených řešení a diskuse.
Literatura 
[1]  Platné evropské normy EN 1991, EN 1993, EN 1994, EN 1995.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124P01C
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, projekt (BC20130700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )