Projekt 3C

Kód předmětu: 134P03C
Garant předmětu: prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Samostatný návrh nosných prvků a detailů ocelové / dřevěné konstrukce. Zadání je individuálně specifikováno vedoucím projektu.
Obsah 
Obsahem individuálního zadání je zpracování dílčí části projektové dokumentace budovy - její nosné konstrukce. Primární částí je návrh ocelové nebo dřevěné nosné konstrukce. Na projektu se podílí rovněž konzultanti z Katedry pozemních staveb a betonových konstrukcí. Obsahem projektu je návrh nosné konstrukce zadaného objektu včetně zajištění prostorové tuhosti a založení, podrobnější výpočet a výkresová dokumentace vybraných prvků. Součástí požadovaných výstupů je prezentace práce studenta, obhajoba navržených řešení a diskuse.
Literatura 
[1]  Platné evropské normy EN 1991, EN 1993, EN 1994, EN 1995.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, volitelný projekt, 1. semestr (NC20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, projekt, 1. semestr (NC20230102_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )