Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí

Kód předmětu: 134PSOD
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/

Anotace(semestr )
Předmět uvádí do problematiky navrhování ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí vystavených požáru. Výuka je zaměřena na navrhování základních příkladů, výpočty po prvcích.
Obsah 
1. Úvod, opakování,tepelné a mechanické zatížení,globální analýza za běžné a za zvýšené teploty, software, výpočty v požární legislativě
2. Vlastnosti oceli a betonu za vysokých teplot, nerezové a požárně odolné oceli
3. Přestup tepla do konstrukce, nechráněné prvky
4. Ocelové konstrukce, experimenty, návrh prvků - klasifikace, tah, ohyb, ohyb s klopením
5. Ocelobetonové konstrukce, návrh prvků - deska, nosník
6. Ocelobetonové konstrukce, návrh prvků - sloup, štíhlá stropní konstrukce, konstrukce po požáru
7. Robustnost, 11 září WTC1,2,7; přípoje pro ocelové a ocelobetonové konstrukce, požáry po zemětřesení
8. Částečně požárně chráněný strop, experimenty, model, software
9. Hliníkové konstrukce - vlastnosti materiálu, přestup tepla, klasifikace, návrh prvků
10. Základy teorie hoření dřeva, změna fyzikálních a mechanických vlastností termicky degradovaného dřevo
11. Návrh dřevných konstrukcí za požáru podle příslušných technických norem a předpisů
12 .Návrh dřevných konstrukcí za požáru podle příslušných technických norem a předpisů
13. Návrh dřevných konstrukcí za požáru podle příslušných technických norem a předpisů
Literatura 
[1]  Zoufal R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, PAVUS, Praha 2009, ISBN 978-80-904481-0-0.
[3]  Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, 336 s., ISBN 80-0103157-8.
[5]  Buchanan A. H., Abu K.A., Structural Design for Fire Safety, Second Edition, John Wiley and Sons, Chichester 2017, ISBN 978-0-470-97289-2.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavbení inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavbení inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )