Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí

Kód předmětu: 134ROD
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Přednášky jsou koncipovány s návazností na předmět 133NNK, kde se student seznámil se základy navrhování ocelových prvků. Dále se věnuje konstrukcím jako jsou ocelové haly, skelety vícepodlažních budov, lanové a membránové konstrukce - jejich koncepčnímu návrhu a realizaci. V oblasti dřevěných konstrukcí rozšiřuje znalosti studenta v oblasti navrhování a realizace dřevěných vazníků, krovů a skeletových systémů.
Obsah 
1.zásady navrhování ocelových konstrukcí
2. ocelové haly
3. skelety vícepodlažních budov
4. lanové a membránové konstrukce
5. konstrukce z vysokopevnostních ocelí
6. spoje ocelových konstrukcí
7. přednáška o realizacích a realizačních chybách ocelových konstrukcí
8. zásady navrhování dřevěných konstrukcí, typy namáhání
9. dřevo jako stavební materiál
10. spoje dřevěných konstrukcí
11. dřevěné vazníky a krovy,
12. systémy patrových dřevostaveb
13. trvanlivost dřeva, konstrukční ochrana dřeva
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Wald, F.; Macháček, J.; Jandera, M.; Dolejš, J.; Sokol, Z.; Hájek, P.: Structural Steel Design according to Eurocodes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05046-0
[4]  Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04298-4
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci některého předmětu ze skupiny (134NKRO, 134NNKO)
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr (BL201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr (BL202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 5. semestr (BR20190005), dop. semestr 5 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 5. semestr (BR20190005), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )