Timber Structures

Kód předmětu: 134TS01
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1

Anotace(semestr B232)
The course is focused on basic rules for mechanical resistance, serviceability, durability of timber structures in normal temperature and in fire.
Obsah 
The course is concerned with history of timber structures, performance of timber and wood based products, basic design situations and rules. Different types of structures and their durability.

1. History of timber structures.
2. Wood properties.
3. Structural timber.
4. Engineered wood products.
5. Limit states design.
6. Evaluation of tension, compression, shear and bending capacity.
7. Members carrying combined actions.
8. Design of connections.
9. Planar and spatial timber structures.
10. Timber frame houses.
11. Timber bridges.
12. Fire resistance of timber structures.
13. Durability of timber structures, transportation and erection.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kuklík, P.: Timber Structures 1, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03614-3
[2]  http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/
Doporučená literatura:
[3]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132TELA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 6th semester (BD20200600), dop. semestr 6 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 6th semester (BD20200600), dop. semestr 6 (valid from 2023/24 )