Timber Structures 2

Kód předmětu: 134TS02
Garant předmětu: Ing. Karel Mikeš, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr B232)
The course brings an integrative approach to structural wood design that considers the design of the individual wood members in the context of the complete wood structure so that all of the structural components and connectors work together in providing strength.
Obsah 
1. Development of wooden structures, wood, and wood-based materials, basics of design.
2. Loading, design, and assessment of structural elements, design of basic types of load-bearing structures.
3. Advanced connection design.
4. Modeling of timber structures.
5. Stability of load-bearing structures.
6. Advanced design of planar wooden structures.
7. Spatial wooden structures.
8. Skeletal wooden constructions and constructions of wooden constructions.
9. Construction of trusses.
10. Wooden bridges and footbridges.
11. Reconstruction of timber structures
12. Protection of timber structures.
13. Design of structures for the fire situation.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kuklík, P.: Timber Structures 1, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03614-3
Doporučená literatura:
[2]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
Studijní pomůcky:
[3]  Temtis – Leonardo da Vinci: http://fast10.vsb.cz/temtis/en/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, 2nd semester (ND20230200), dop. semestr 2 (valid starting in 2023/24 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2024), skupina Civil Engineering, 2nd semester (ND20230200), dop. semestr 2 (valid from 2024/25 )