Hliníkové a nerezové konstrukce

Kód předmětu: 134YHNK
Garant předmětu: prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., prof. Ing. František Wald, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/

Anotace(semestr B232)
Předmět YHNK má část týkající se navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a část týkající se navrhování konstrukcí z korozivzdorných (nerezových) materiálů. Konstrukce z hliníkových slitin: Úvod a procvičení zvláštností navrhování hliníkových konstrukcí. Konstrukce z nerezové oceli: Vývoj staveb z nerezových materiálů a ukázky realizovaných konstrukcí. Podrobně se probírají vhodné korozivzdorné konstrukční materiály a jejich vlastnosti. Poukazuje se na odlišnosti při posouzení na běžná namáhání oproti běžné nízkolegované oceli z hlediska mezních stavů únosnosti i použitelnosti. V závěru jsou ukázány možnosti spojování prvků z korozivzdorných materiálů, montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců.
Obsah 
1. Úvod, příklady použití.
2. Materiál, značení hliníkových slitin.
3. Tepelně ovlivněné oblasti, tlak, ohyb.
4. Svarové, šroubové a lepené spoje.
5. Pokročilé modely.
6. Požární odolnost.
7. Úvod, realizace nerezových konstrukcí.
8. Materiály a jejich charakteristiky.
9. Odlišnosti v navrhování prvků z běžné a nerezové oceli.
10. Mezní stav použitelnosti, tah, tlak.
11. Navrhování prvků z nerezových ocelí v ohybu.
12. Spojování prvků z nerezových ocelí.
13. Montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců z nerezových ocelí.
Literatura 
[1]  Höglund, T., Tindall, P. Designers´ Guide to Eurocode 9: Design of Aluminium Structure, ICE Publishing, 2012. ISBN 978-0-7277-5737-1
[2]  Dwight J.: Aluminium design and construction, Spon, New York, 1999. ISBN 9780367866297
[3]  EN 1999-1-1: Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-1: General structural rules, CEN, 2007.
[4]  EN 1993-1-4: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-4: General rules – Supplementary rules for stainless steels, CEN, 2006.
[5]  Design Manual for Structural Stainless Steel, 4th ed., The Steel Construction Institute, 2017. ISBN 978-1-85942-226-7
[6]  http://www.steel-stainless.org/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )