Projekt K

Kód předmětu: 134YKPJ
Garant předmětu: prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Návrh ocelové nebo dřevěné konstrukce týmem tří studentů. V první fázi návrh alternativy každým členem týmu a následné vyhodnocení optimálního řešení celým týmem. V druhé fázi tým společně řeší: dispozici, statický výpočet, výkresovou dokumentaci vybraných detailů a technickou zprávu. V závěru tým vypracuje powerpointovou prezentaci celého postupu práce.
Obsah 
Projekt K zapisuje student na jedné z uvedených kateder podle vlastního výběru, výuka je profesně zaměřena.

Návrh ocelové nebo dřevěné konstrukce týmem tří studentů. V první fázi návrh alternativy každým členem týmu a následné vyhodnocení optimálního řešení celým týmem. V druhé fázi tým společně řeší: dispozici, statický výpočet, výkresovou dokumentaci vybraných detailů a technickou zprávu. Na závěr projektu tým vypracuje powerpointovou prezentaci celého postupu práce.
Literatura 
[1]  Přednášky NNK, OK01, národní a mezinárodní časopisy, normy pro navrhování.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, projekty K, 7. semestr (BK20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )