Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí

Kód předmětu: 134YMOD
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět seznamuje se základy modelování ocelových a dřevěných konstrukcí. Studenti zvládnou základny simulace při tvorbě modelu konstrukce, jeho globální analýze a posouzení podle evropských návrhových norem.
Obsah 
Prezentace modelových postupů při práci se standardními softwarovými balíky pro statický návrh ocelových a dřevěných konstrukcí. Budou demonstrovány silné stránky modelů i nutnost kontroly výsledků jednoduchými analytickými postupy. Studenti se seznámí s použitím programů SCIA ENGINEER, DLUBAL Engineering, Software FINE a dalšími.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  V. Kolář, I.Němec, V. Kanický, FEM : Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, 1997
Studijní pomůcky:
[2]  DLUBAL: RF-STABILITY Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení, Dlubal 2014
[3]  SCIA: Problematika zadávání vzpěrných délek, SCIA 2008
[4]  SCIA: Advanced Professional Training Non Linear and Stability, SCIA 2015
[5]  FINE: Uživatelský manuál FIN EC, www.fine.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ201807_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )