Nosné konstrukce ze skla

Kód předmětu: 134YNKS
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V průběhu výuky jsou představeny zásady pro posouzení prvků namáhaných tlakem a ohybem včetně řešení stabilitních problémů stejně jako konstrukční zásady pro návrh šroubovaných nebo lepených spojů konstrukcí ze skla.
Obsah 
1. Historie a výroba skla - profily, fyzikální a mechanické vlastnosti, povrchové úpravy, požární odolnost, experimentální ověření vlastností.
2. Druhy skla, výhody a nevýhody - plavené sklo, tepelně a chemicky upravované sklo, vrstvené a bezpečnostní sklo.
3. Základy navrhování, zatížení - sloupy a jiné prvky namáhané tlakem s posouzením ztráty stability.
4. Nosníky, výztužná žebra skleněných fasád - prvky namáhané ohybem, vliv ztráty příčné a torzní stability, hybridní nosníky ze skla v kombinaci s jinými materiály.
5. Návrh deskových prvků - zábradlí, schodiště; skleněné panely za studena ohýbané.
6. Šroubované spoje - střižné, třecí šrouby, lepené spoje - druhy lepidel, výhody a nevýhody.
7. Výztužné systémy skleněných fasád; ukázky realizací nosných konstrukcí ze skla.
8. Návrh a posouzení zábradlí z vrstveného skla.
9. Posouzení skleněného sloupu na tlak včetně nehodové situace.
10. Návrh a posouzení skleněného výztužného žebra fasády.
11. Návrh hybridního nosníku ze skla a oceli.
12. Návrh zastřešení ze za studena ohýbaných skleněných panelů.
13. Posouzení pochozí skleněné desky.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Laufs W. a Luible A. - Úvod do požití skla v moderních budovách
Doporučená literatura:
[2]  Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0
[3]  Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[4]  Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ201807_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ202007_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )