Navrhování skleněných konstrukcí

Kód předmětu: 134YNSK
Garant předmětu: prof. Ing. Martina Eliášová, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Předmět je určený pro studenty magisterského programu Stavební inženýrství, prohlubuje znalostí získané v předmětu 134YNKS. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti stability skleněných nosníků, sloupů a stěn. Zásady navrhování konstrukčních prvků ze skla dle normativních podkladů, experimentální ověření materiálových vlastností skla, bezpečnostní skla, využití softwarové podpory pro navrhování.
Obsah 
Obsahem předmětu je prohloubit znalosti v oblasti navrhování nosných konstrukcí ze skla se zaměřením na křehký lom skla, možné metody posouzení vrstvených skel a vliv viskoelastické mezivrstvy, stabilitní problémy sloupů, nosníků a stěn ze skla. Výuka je zaměřena na seznámení s dostupnými normovými podklady pro návrh skleněných konstrukcí včetně norem pro zkoušení skla. Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými příklady návrhu a posouzení reálných konstrukcí včetně využití softwaru.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Structural Use of Glass in Buildings (2nd edition): The Institution of Structural Engineers, 2014, ISBN 978-1-906335-25-0
[2]  Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[3]  Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6
[4]  Popovič Š.: Výroba a zpracování plochého skla, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3154-4
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, povinně volitelný předmět (NQ20200200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )