Ocelové železniční mosty

Kód předmětu: 134YOM2
Garant předmětu: prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/www/ryjacpav/om2.htm

Anotace(semestr B232)
Předmět se zabývá specifiky návrhu železničních mostů se zaměřením na mosty ocelové.
Obsah 
Předmět se zabývá specifiky návrhu zejména železničních mostů se zaměřením na mosty ocelové.

1. Mostovky ocelových mostů.
2. Železniční mosty s mostovkou s kolejovým ložem.
3. Mosty pozemních komunikací s ortotropní mostovkou.
4. Statický výpočet ocelových mostů se širokými pásy.
5. Zatížitelnost železničních mostů a mostů pozemních komunikací.
6. Zatěžovací zkoušky mostů.
7. Únava ocelových mostů.
8. Zadání cvičení - návrh a posouzení železničního mostu s kolejovým ložem.
9. Cvičení - předběžný návrh mostu, dispozice
10. Cvičení - Předběžné posouzení.
11. Cvičení - Posouzení hlavního nosníku a příčníku
12. Cvičení - Posudek na únavu
13. Cvičení - Výkresy, detaily, návrh svarů
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0
[2]  Frýba, L. Dynamika železničních mostu. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 328 s. ISBN. 80-200-0262-6
Doporučená literatura:
[3]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596
[4]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966
[5]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525
Studijní pomůcky:
[6]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )