Pomocné dřevěné a kovové konst.

Kód předmětu: 134YPDK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://ocel-drevo.cz/

Anotace(semestr )
Předmět seznamuje studenty se základy návrhu a použití podpěrných, pracovních a průmyslových lešení. Zaměřen je zejména na návrhové postupy podle evropských norem a na teoretické modelování konstrukcí.
Obsah 
Předmět je zaměřen na návrh a posouzení dočasných konstrukcí z oceli a dřeva. Přednášky zahrnují široké spektrum témat, velká pozornost je věnována lešení, dále pak dočasným ocelovým a dřevěným konstrukcím (zde se navazuje na předmět NNK133, který je nezbytný pro zápis YDK) a lanovým konstrukcím. Součástí předmětu je i exkurze na staveniště
Literatura 
[1]  Studnička, J., 2016: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, ČVUT v Praze.
[2]  Studnička, J., 2014: Ocelové konstrukce. Normy, ČVUT v Praze.
[3]  Kuklík, P. , Kuklíková, A., Mikeš, K. 2013: Dřevěné konstrukce 1. Cvičení, ČVUT v Praze.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )