Projektování membránových konstrukcí

Kód předmětu: 134YPMK
Garant předmětu: Ing. Svitlana Kalmykova, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Tento předmět seznámí studenty se základy návrhu a modelování membránových konstrukcí. Studenti se naučí proces hledání tvaru, seznámí se s materiály a nuancemi modelování membránových struktur (včetně použití skriptů pro parametrické modelování) a analýzy (pomocí programu RFEM 6 od společnosti Dlubal), a budou schopni provádět posouzení dle evropských návrhových norem.
Obsah 
Témata přednášek zahrnují:
1. Úvod.
2. Materiály a jejich charakteristiky.
3. Předběžný/konceptuální návrh.
4. Specifická zatížení membrán, evropské a světové návrhové normy.
5. Analýza membránových konstrukcí, simulace interakce mezi nosnou konstrukcí a membránou (coupled analysis).
6. Typické detaily.
7. Cvičení zahrnují využití specializovaného softwaru - RFEM 6 s doplňkem pro Form-finding od společnosti DLUBAL.
8. Témata:
9. Seznámení s interfejsem. Modelování hyparu a pahody.
10. Parametrizace vytvořených modelů pomocí skriptů Grasshopper.
11. Přidání nosné konstrukce.
12. Zatížení na membránu a využití RWIND (virtuální větrný tunel).
13. Výpočet a zpracování výsledků, automatizovaná optimalizace konstrukcí.
14. Modelování vzduchem nafouknutá konstrukce.
Literatura 
[1]  N. Stranghöner et al. (2016). Prospect for European Guidence for the Structural Design of Tensile Membrane Structures.
[2]  TensiNet (2004). European Design Guide for Tensile Surface Structures.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 2. semestr (NM20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )