Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr.

Kód předmětu: 134YPNK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Úvod do požární bezpečnosti, základy termální analýzy, únosnost ocelových konstrukcí při požáru - tažený prut, nosník, sloup, požárně chráněné konstrukce, dřevěné konstrukce, a ocelobetonové konstrukce. Praktický výpočet požárního zatížení, výpočet požární spolehlivosti nosníku, sloupu.
Obsah 
--
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )