Speciální ocelové konstrukce

Kód předmětu: 134YSOK
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Jeřábové dráhy - zatížení, postup posouzení, funkční části, konstrukční detaily. Zásobníky - zatížení. Chování zásobníků s kruhovým a obdélníkovým průřezem. Stožáry - rozdělení, konstrukční řešení, specifika výpočtu. Lanové střechy. Postup výpočtu jednovrstvé a dvojvrstvé lanové střechy.
Obsah 
Jeřábové dráhy - zatížení, postup posouzení, funkční části, konstrukční detaily. Zásobníky - zatížení. Chování zásobníků s kruhovým a obdélníkovým průřezem. Stožáry - rozdělení, konstrukční řešení, specifika výpočtu. Lanové střechy. Postup výpočtu jednovrstvé a dvojvrstvé lanové střechy.
Literatura 
[1]  Studnička J., Macháček J.: Ocelové konstrukce 2. ČVUT, Praha, 2005, [2] Studnička J.,Holický M., Marková J.: Ocelové konstrukce 2. Zatížení, ČVUT, Praha, 2007, [3] http:\\www.access-steel.com
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )