Bakalářská práce

Kód předmětu: 135BAPK
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu. Pro studenty specializace K.
Obsah 
Bakalářskou práci na zvolené téma si student zapisuje na katedře po dohodě s vybraným vedoucím bakalářské práce. Rozsah a náročnost bakalářské práce odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty. Témata bakalářských prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru.

Studenti si v rámci svých bakalářských prací nejčastěji volí řešení založení budov a inženýrských konstrukcí, návrh zemního tělesa včetně odvodnění, řešení stability svahů, návrhu portálu tunelu, posouzení řezu dopravní podzemní stavby (podzemní garáže, silniční tunel apod.) či vyhodnocení IG průzkumu a návrh monitoringu.
Literatura 
[1]  Studijní materiály dle zadání.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce (BK202008_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )