Bakalářská práce

Kód předmětu: 135BAPQ
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B231)
Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu. Pro studenty specializace Q.
Obsah 
Témata bakalářských prací jsou pravidelně vypisována a uvedena na webu Katedry geotechniky.
Literatura 
[1]  Studijní materiály dle zadání
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )