Bachelor Project

Kód předmětu: 135BPRO
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B231)
Individual assignment in accordance with the thesis proposal
Obsah 
Individual assignment of the thesis topic. Proposal of variants of the solution of the problem. Elaboration of selected variants, preparation of text and graphic documentation and recommendations resulting from the solution.
Literatura 
[1]  In accordance with the specifications
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Building Structures (BD201700_08), skupina Building Structures, Bachelor Project (BD20150800_1), dop. semestr 8 (valid from 2017-18 up to 2019-20 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Building Structures, Bachelor Project (BD20200800_1), dop. semestr 8 (valid from 2020-21 )