Diplomový seminář

Kód předmětu: 135DISE
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: www.fsv.cvut.cz

Anotace(semestr B232)
Prohloubení znalostí v oblasti podle volby zadání jako příprava na Diplomovou práci, studium odborné literatury a poznatků z realizací, příprava teoretické rešerše a variantních řešení , případně příprava na provedení experimentálního programu.
Obsah 
Je nutný kontakt s vyučujícím pro výběr tématu (zadání) a požadavky (osnova diplomové práce). V rámci semináře je proveden rozbor tématu diplomové práce, vyhledání a studium literatury. Student pracuje samostatně na základě individuálních konzultací s vyučujícím (vedoucím práce). Individuální zadání projektu / geotechnického problému, provedení srovnávací a vyhledávací studie, vypracování vhodných variant řešení.
Literatura 
[1]  dle pokynů vyučujícího
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář (NK20160200_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář (NK20160200_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomový seminář (NK20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomový seminář (NK20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )