Diplomová práce

Kód předmětu: 135DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24

Anotace(semestr B222)
V diplomové práci se student zabývá tématem, které si zvolí z katedrou pravidelně vypisovaných. Řeší např. problémy spojené a s navrhováním a výstavbou geotechnických konstrukcí, inženýrských konstrukcí, speciálním zakládání pro průmyslové, dopravní, bytové a vodohospodářské stavby, zemní a horninové konstrukce ve složitých případech a stavby pro ukládání odpadů. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu.
Obsah 
Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti katedry geotechniky a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během studia. Vedoucí diplomové práce může určit studentovi další konzultanty. Student průběžně konzultuje práci s vedoucím práce, kdy předkládá jednotlivé rozpracované části.
Literatura 
[1]  Individuální podle pokynu vedoucího práce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, diplomová práce (NC20160300_1), dop. semestr 3 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Stavební inženýrství - pozemní stavby, diplomová práce (NC20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Stavební inženýrství - pozemní stavby, diplomová práce (NC20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce (NK20160300_1), dop. semestr 3 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce (NK20160300_1), dop. semestr 3 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce (NK20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce (NK20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, diplomová práce (NZ20160300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )