Foundation of Structures

Kód předmětu: 135FS01
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Záleský, CSc., Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D., Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 3+3

Anotace(semestr )
Basic design methods for shallow footings, piles, retaining structures, foundation pits, sheet pile walls, anchors and soil improvement. Principles of monitoring in foundation engineering. Use of Eurocode 7. Selected case histories.
Obsah 
1. Types of foundation pits, analysis and design considerations,Eurocode 7: Principles for geotechnical design
2. Types of shallow footings, ultimate limit states and overall stability
3. Serviceability limit state design, immediate and delayed settlement
4. Shallow footings - stress distribution for ultimate and serviceability limit states
5. Types of piles, methods of installation
6. Design methods and design considerations, pile load tests
7. Pile subjected to tension and transversal load, settlement of pile group
8. Dewatering of foundation pits
9. Types of retaining structures, analysis and design considerations
10. Sheet pile walls - cantilever, free-end method, fixed-end method
11. Analysis and design of anchors and stability assessment
12. Methods of soil improvement
13. Site monitoring in foundation engineering
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Craig, R.F.: Soil Mechanics. Seventh edition 2004. 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, Simultaneously published in the USA and Canada by Spon Press, 29 West 35th Street, New York, NY 10001. ISBN 0-415-32703-2 (pbk), ISBN 0-203-57441-9 (Adobe eReader Format)
Doporučená literatura:
[2]  Tomlinson, M., Woodward, J.: Pile Design and Construction Practice, 6th Edition 2014, CRC Press, ISBN 9781466592636
[3]  BS EN 1997-1:2004+A1:2013 - Eurocode 7. Geotechnical design. General rules
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 135SOM2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 5th semester (BD20200500), dop. semestr 5 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 5th semester (BD20200500), dop. semestr 5 (valid from 2023/24 )