Geotechnika

Kód předmětu: 135GET
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Seznámení se s konkrétní problematikou zakládání staveb, zvládnutí základních metod technologie provádění jednotlivých prvků a konstrukcí a využití metod jejich statického posouzení.
Obsah 
Pokročilé přístupy k metodám navrhování základových patek, pilot, opěrných konstrukcí a základových jam na základě interakce mezi zeminou a konstrukcí. Použití vybraného geotechnického softwaru pro navrhování a posuzování konstrukcí a stavebních procesů. Principy geotechnického monitoringu v základovém inženýrství, příklady aplikace na stavební procesy a související vlivy v blízkém okolí stavby. Použití Eurokódu 7. Vybrané případy z praxe, diskuse, nápravná opatření.
Literatura 
[1]  Masopust J.: Základy geotechniky, ČVUT v Praze, 2021, ISBN 978-80-01-06847-2
[2]  Masopust J.: Navrhování základových a pažicích konstrukcí, ČKAIT, 2018, ISBN 9788087438312
[3]  Coduto, D., P.: Foundation Design: Principles and Practices. Barnes & Noble, ISBN: 0135897068, 2000
[4]  Das M. D., Sobhan K.: Principles of Geotechnical Engineering. Cengage Learning, 2003,2020.. ISBN: 978-0357420478
[5]  http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/2013_06_WS_GEO/report/2013_06_WS_GEO.pdf - Eurocode 7: Geotech.Design: Worked examples:
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, 1. semestr (NK20160100), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, 1. semestr (NK20160100), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 1. semestr (NK20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 1. semestr (NK20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )