Mechanika zemin a zakládání staveb

Kód předmětu: 135MZA
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: web katedry K135

Anotace(semestr B232)
Původ a složení zeminy, základní vlastnosti, klasifikace. Napětí v zemině. Propustnost, stlačitelnost a pevnost zemin, Mohrova teorie porušení. Principy laboratorních a polních zkoušek zemin. Tlaky zemin na konstrukce, stabilita svahů. Únosnost a deformace u plošných a hlubinných základů. Technologie zakládání, stavební jámy. Principy zlepšování základové půdy. Základní principy monitoringu v geotechnice.
Obsah 
1. Původ a složení zeminy, základní vlastnosti.
2. Popisné vlastnisti. Klasifikace.
3. Napětí v zemině, princip efektivních napětí.
4. Propustnost, stlačitelnost a pevnost zemin.
5. Mohrova teorie porušení.
6. Principy laboratorních a polních zkoušek zemin.
7. Tlaky zemin na konstrukce.
8. Stabilita svahů.
9. Únosnost a deformace u plošných a hlubinných základů.
10. Technologie zakládání.
11. Stavební jámy.
12. Principy zlepšování základové půdy.
13. Základní principy kontrolního sledování v geotechnice.
Literatura 
[1]  Záleský, J.: Přednášky 135MEZA - Powerpoint / pdf
[2]  Šimek, J., Holoušová, T.: Mechanika zemin a zakládání staveb, Skriptum ČVUT v Praze, 1996
[3]  Vaníček, I.: Mechanika zemin, Skriptum ČVUT v Praze, 2000
[4]  Lamboj, L.: Zakládání staveb -Výpočty , Skriptum ČVUT v Praze, 2004
[5]  Hulla, J., Turček, P.: Zakladanie staveb. Jaga group, v.o.s. Bratislava 1998, ISBN 80‐88905‐05‐2
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 135GEA v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 135GEA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 6. semestr (BA20190600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )