Projekt 2C

Kód předmětu: 135P02C
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: web k135

Anotace(semestr )
Návrh spodní stavby zadaného objektu
Obsah 
Návrh, statický výpočet a výkresová dokumentace spodní stavby
Literatura 
[1]  Masopust J.: Základy geotechniky, ČVUT v Praze, 2021, ISBN 978-80-01-06847-2
[2]  Masopust J.: Navrhování základových a pažicích konstrukcí, ČKAIT, 2018, ISBN 9788087438312
[3]  Coduto, D., P.: Foundation Design: Principles and Practices. Barnes & Noble, ISBN: 0135897068, 2000
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124P01C
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, projekt (BC20130700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt (BC20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )