Projekt 3C

Kód předmětu: 135P03C
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: web k135

Anotace(semestr )
Návrh spodní stavby zadaného objektu
Obsah 
Návrh, statický výpočet a výkresová dokumentace spodní stavby
Literatura 
[1]  Masopust J.: Základy geotechniky, ČVUT v Praze, 2021, ISBN 978-80-01-06847-2
[2]  Masopust J.: Navrhování základových a pažicích konstrukcí, ČKAIT, 2018, ISBN 9788087438312
[3]  Coduto, D., P.: Foundation Design: Principles and Practices. Barnes & Noble, ISBN: 0135897068, 2000
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, volitelný projekt, 1. semestr (NC20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, projekt, 1. semestr (NC20230102_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )