Podzemní stavby a mechanika hornin

Kód předmětu: 135PZMH
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: web k135

Anotace(semestr )
Geotechnický průzkum. Základní fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, technologické vlastnosti, klasifikace hornin a horninového masivu. Primární a sekundární napjatost horninového masivu. Svorníková vystroj a ostění. Statické řešení ostění štol a tunelů. Ražení podzemních staveb a jejich vystrojování. Tunelovací metody - prstencové systémy, observační metody, tunelovací stroje. Injektáže, izolace. Hloubené podzemní stavby.
Obsah 
Student se dozví základní znalosti z oblasti mechaniky hornin a seznámí se s historií a vývojem podzemních staveb. Bude seznámen se základními projekčními prvky podzemních staveb a principy tunelovacích metod. Bude informován o tunelovacích metodách. Osvojí si základní metody pro návrh a posouzení primárního ostění tunelu včetně posouzení deformace povrchu území.
Literatura 
[1]  Barták J., Pruška J., Podzemní stavby, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04789-7
[2]  Klepsatel F. a kol.: Výstavba tunelů ve skalních horninách. JAGA, 2003 ISBN 80-88905-43-5.
[3]  Pruška J., Geomechanika - Mechanika hornin, ČVUT Praha 2002, ISBN 80-01-02456-3
[4]  Klepsatel, F., Mařík, L., Frankovský, M.: Městské podzemní stavby. Bratislava: Jaga, 2005, ISBN 8080760217
[5]  Dean Brox: Practical guide to tunneling, Boca Raton 2017, ISBN 978-1-138-62998-1
[6]  Das Braja M: Rock mechanics: an Introduction, Boca Raton, 2013 978-0-415-80923-8
[7]  Publikace České tunelářské asociace - https://www.ita-aites.cz/cz/
[8]  Mezinárodní časopis Tunel - https://www.ita-aites.cz/cz/casopis/casopis_pdf/
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 135ZS01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr (BK201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr (BK202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )