Structural Design, Project 2

Kód předmětu: 135SDP2
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: web k135

Anotace(semestr B231)
Design, static calculation and drawing documentation of the building substructure
Obsah 
Design, static calculation and drawing documentation of the building substructure
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Coduto, D., P.: Foundation Design: Principles and Practices. Barnes & Noble, ISBN: 0135897068, 2000
[2]  Smoltzyk, U. (ed): Geotechnical Engineering Handbook. Vol. 1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp. ISBN: 3-433-01449-3,-01450-7,-01451-5, 2003.
Studijní pomůcky:
[3]  http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/2013_06_WS_GEO/report/2013_06_WS_GEO.pdf - Eurocode 7: Geotechnical Design: Worked examples:
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124SDP1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Building Structures (BD201700_08), skupina Building Structures, Project, 7. semester (BD20150700_1), dop. semestr 7 (valid from 2017-18 up to 2019-20 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Building Structures, Project, 7. semester (BD20200700_1), dop. semestr 7 (valid from 2020-21 )