Soil Mechanics 2

Kód předmětu: 135SOM2
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Záleský, CSc., Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: web k135

Anotace(semestr )
Basic course of Soil Mechanics for Civil Engineers. Introduction to origin of soils, soil description, multi-phase media behaviour, soil classification, compressibility and shear resistance, soil testing, earth pressures, assessment of stability and deformation of soil mass, applications in civil engineering.
Obsah 
1. Origin of soil, multi-phase media behaviour
2. Soil particles, particle size analysis, water is soil
3. Soil description and classification
4. Stresses in soil mass, effective stress concept
5. Permeability of soils and ground-water flow
6. Compressibility of soils, principles of consolidation theory and limits of application
7. Shear resistance of soils and applications, laboratory and field testing
8. Lateral stresses, soil and water action, retaining structures
9. Retaining structures
10. Slope stability problems, basic methods of slope stability calculation
11. Introduction to shallow footings - bearing resistance and settlement
12. Soil compaction, laboratory compaction test, quality control of on-site compaction process
13. Basic principles of site monitoring and field instrumentation
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Craig, R.F.: Soil Mechanics. Seventh edition 2004. 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, Simultaneously published in the USA and Canada by Spon Press, 29 West 35th Street, New York, NY 10001. ISBN 0-415-32703-2 (pbk), ISBN 0-203-57441-9 (Adobe eReader Format)
Doporučená literatura:
[2]  Head, K.H.: Manual of Soil Laboratory Testing, 3rd edition 2006, Whittled Publishing, Dunbeath,CRC Press, ISBN1-904445-36-5
[3]  BS EN 1997-2:2007 - Eurocode 7. Geotechnical design. Ground investigation and testing
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 135SOM1
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135FS01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 3rd semester (BD20200300), dop. semestr 3 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 3rd semester (BD20200300), dop. semestr 3 (valid from 2023/24 )