Projekt D

Kód předmětu: 135YDPJ
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Zadání projektu je vždy individuální na základě dohody pedagoga se studentem. Naprostá většina zadání je spojena s odborným zaměřením příslušného pracovníka. Výstupem řešení může být stručná rešeršní studie dané problematiky, experimentální činnost, řešení vybraného geotechnického problému a další dle příslušného zadání.
Obsah 
Řešení projektu probíhá po domluvě s vedoucím projektu, téma projektu si volí student podle vlastního výběru. Studenti se v rámci svých projektů podílejí například na návrhu zemního tělesa včetně odvodnění, stavebním řešení pažících konstrukcí včetně statického posouzení, řešení stability svahů v okolí dopravních staveb, návrhu portálu tunelu, posouzení řezu dopravní podzemní stavby (podzemní garáže, silniční tunel apod.). Náplní práce mohou být také technologické úlohy - vyhodnocení IG průzkumu včetně zatřídění zemin, návrh monitoringu apod.
Literatura 
[1]  Doporučenou literaturu určuje cvičící podle konkrétního zadání.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, projekty D, 7. semestr (BK20200700_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )