Kámen v architektuře

Kód předmětu: 135YKA
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=609

Anotace(semestr )
Předmět "Kámen v architektuře" představuje exkurz do problematiky využívání přírodního kamene jakožto stavebního a dekoračního materiálu, a to nejen z pohledu současnosti, ale i minulosti. Důraz je kladen na obeznámení s hlavními vlastnostmi hornin, které ovlivňují jejich použitelnost v praxi, co tyto vlastnosti ovlivňuje jak při samotném vzniku, tak během času v konstrukci. Pozornost je věnována způsobům dobývání kamene, možnostem a způsobům jeho opracování, specifikům použití kamene v exteriéru a interiéru. Zároveň je věnována pozornost problematice trvanlivosti a restaurování a rekonstruování objektů z kamene. V neposlední řadě jsou studenti seznámeni se základními normami týkajícími se dané problematiky. Součástí předmětu jsou dvě exkurze po stavebním a dekoračním kameni Prahy, dle možností i na ukázkovou realizaci rekonstrukce či restaurování historického objektu.
Obsah 
Obsahem předmětu je zopakování základního systému hornin, rozdělení stavebních a ušlechtilých kamenů a představení základních vlastností hornin. Kámen je představen jako součást našeho běžného života – jako stavební, konstrukční, architektonický, dekorační a umělecký prvek. Studenti budou obeznámeni se stručnou historií použití přírodního kamene jako stavebního a dekoračního materiálu a jeho návratem jakožto tradičního materiálu v architektuře. Bude věnována pozornost způsobům dobývání kamene a jeho zpracování. Budou představena významná ložiska stavebního kamene v ČR a v zahraničí. Nedílnou součástí předmětu je uvedení způsobů opracování přírodního kamene s důrazem na typ povrchu, kterého můžeme daným opracováním docílit. Zároveň jsou představeny základní druhy kamenických výrobků a ukázky jejich využití. Přírodní kámen je diskutován i s ohledem na jeho upotřebení v interiérech a exteriérech, jeho předností, výhod a nevýhod. Budou představeny postupy a rozdíly při použití kamene v novostavbách a historických objektech. Kámen bude řešen i s ohledem na svou trvanlivost a degradaci a s tím souvisejícími metodami jeho ošetřování, údržby a renovace. V poslední řadě budou představeny základní technické normy pro použití a montáž přírodního kamene. Součástí předmětu jsou dvě exkurze po stavebním a dekoračním kameni Prahy, dle možností i na ukázkovou realizaci rekonstrukce či restaurování historického objektu. Náplň exkurzí se může každý semestr lišit dle dostupných možností. Na závěr budou studenti prezentovat své seminární práce na zvolené téma po vzájmené domluvě.
Literatura 
[1]  Syrový et al. (1984): Kámen v architektuře
[2]  Kukal Z. (1989): Člověk a kámen
[3]  Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky
[4]  Březinová et al. (1996): Praha kamenná
[5]  Jundrovský R., Tichý E. (2001): Kamenictví – tradice z pohledu dneška
[6]  http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/praha.html
[7]  https://stonetopography.is.cvut.cz
[8]  Friedrich V. (2009): Přírodní kámen
[9]  Časopis Kámen
[10]  Dudíková Schulmannová B., Valečka J. (2012): Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje (mapa)
[11]  Winkler (1997): Stone in Architecture (2. vydání)
[12]  Siegesmund & Snethlage (2011): Stone in Architecture (4. vydání).
[13]  Stavební a dekorační kameny Prahy – webový kurz katedry geotechniky FSv ČVUT
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )