Mechanika podzemních konstrukcí

Kód předmětu: 135YMPK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět navazuje na předmět Podzemní stavby a mechanika hornin, který je součástí bakalářského studijního programu. V rámci výuky jsou prohlubovány znalosti z oboru podzemního stavitelství a předávány praktické zkušenosti z oboru projektování a realizace podzemních staveb. Student si na jednoduchém projektu tunelu vyzkouší aplikaci dosažených vědomostí. Nedílnou součástí předmětu je i exkurze na realizovanou podzemní stavbu v Praze.
Obsah 
1. Geotechnický průzkum, klasifikace hornin
2. Chování zemin a hornin, bobtnání, materiálové modely, pevnost horninového masivu
3. Napětí a deformace okolo kruhového výrubu s vysokým nadložím
4. Typy ostění a jeho prvky, zabezpečení čelby
5. Účinky zemětřesení na podzemní stavby
6. Výpočet vnitřních sil v ostění, numerická analýza tunelů
7. Ve cvičeních se na praktickém zadání procvičí odborná problematika přednášená v přednáškách č. 1 až 6
Literatura 
[1]  Skripta Barták, Pruška: Podzemní stavby 2011
[2]  Skripta Pruška: Mechanika hornin 2002
[3]  Kniha Klepsatel, Mařík, Frankovský: Městské podzemní stavby, JAGA 2005
[4]  ČSN 737507 – Projektování tunelů pozemních komunikací
[5]  ČSN 737508 – Železniční tunely
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )