Podzemní urbanismus

Kód předmětu: 135YPZU
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: web k135

Anotace(semestr B232)
Geotechnický průzkum, základní pojmy klasifikace a hodnocení vlastností hornin, laboratorní a terénní zkoušky, prvky výpočtů v mechanice hornin a podzemním stavitelství, technologie podzemních staveb.
Obsah 
Historický vývoj - možnosti využití podzemního prostoru. Ekologické aspekty podzemních staveb. Komunikační tunely (silniční, železniční, podchody pro pěší, metra). Vodohospodářské štoly a tunely (kanalizační stoky, vodovodní přivaděče). Komunální tunely, kolektory. Podzemní garáže a parkoviště.Velkoprostorové podzemní stavby (kaverny). Praktické příklady.
Literatura 
[1]  Barták J., Bucek M., Šimek J. Zakládání staveb a podzemní stavby. ČVUT Praha, 1980 , Széhy K. The Art of Tunnelling. Akadémiai Kiado Budapest, 1978 ,
[2]  Bucek, M. - Barták,J. Podzemní stavby. ČVUT Praha, 1989,
[3]  Frankovský M, Klepsatel F., Městské podzemní stavby. Jaga Bratislava 2005, Klepsatel F, Kusý P. Výstavba tunelů ve skalních horninách, Jaga Bratislava 2003
[4]  Dean Brox: Practical guide to tunneling, Boca Raton 2017, ISBN 978-1-138-62998-1
[5]  Das Braja M: Rock mechanics: an Introduction, Boca Raton, 2013 978-0-415-80923-8
[6]  web České tunelářské asociace - https://www.ita-aites.cz/cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )