Výpočty podzemních konstrukcí na počítači

Kód předmětu: 135YVPZ
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
V daném předmětu jsou vysvětleny zásady posouzení podzemních staveb realizovaných pomocí Nové rakouské tunelovací metody a tunelovacích strojů včetně problematiky sedání nadloží. Jsou představeny a porovnány základní nástroje pro výpočet a posouzení podzemních staveb. Předmět kromě teoretických aspektů řešířadu příkladů dostupným software na bázi MKP. Odvození vstupních parametrů pro výpočty (metody, nepřesnosti) Modely chování hornin a zemin (Mohr-Coulomb, Hoek-Brown, small strain) Posouzení primárního ostění realizovaného pomocí NRTM Posouzení segmentového ostění realizovaného pomocí TBM Sedání nadloží a problematika mělkých městských tunelů Problematika dlouhých tunelů s vysokým nadložím Vyhodnocení monitoringu a zpětné analýzy
Obsah 
V daném předmětu jsou vysvětleny zásady posouzení podzemních staveb realizovaných pomocí Nové rakouské tunelovací metody a tunelovacích strojů včetně problematiky sedání nadloží. Jsou představeny a porovnány základní nástroje pro výpočet a posouzení podzemních staveb. Předmět kromě teoretických aspektů řeší řadu příkladů dostupným programovým vybavením na bázi MKP.
1. Odvození vstupních parametrů pro výpočty (metody, nepřesnosti)
2. Modely chování hornin a zemin (Mohr-Coulomb, Hoek-Brown, small strain)
3. Posouzení primárního ostění realizovaného pomocí NRTM
4. Posouzení segmentového ostění realizovaného pomocí TBM
5. Sedání nadloží a problematika mělkých městských tunelů
6. Problematika dlouhých tunelů s vysokým nadložím
7. Vyhodnocení monitoringu a zpětné analýzy
Literatura 
[1]  Šejnoha M. a kol.:Metoda konečných prvků v geomechanice : teoretické základy a inženýrské aplikace ČVUT, Praha, 2015, ISBN 978-80-01-05743-8
[2]  Hoek E.: Numerical Modelling for Shallow Tunnels in Weak Rock, https://www.rocscience.com
[3]  Inženýrské manuály programu GEO5 MKP - https://www.fine.cz/geotechnicky-software/mkp/
[4]  PLAXIS 2D : Program manual - https://www.plaxis.com/product/plaxis-2d/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )