Výpočty základových konstrukcí na počítači

Kód předmětu: 135YVZK
Garant předmětu: Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Numerické metody v CAD/CAM v geomechanice. Základní typy konstitutivních modelů chování zemin a hornin. Přehled geotechnického softwaru pro PC jak v oblasti konvenčních metod, tak v oblasti numerického modelování. Praktické řešení vybraných geotechnických problémů.
Obsah 
Postupy při algoritmizaci geotechnických úloh. Matematické modely, metoda konečných prvků. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Vstupní parametry pro jednotlivé typy modelů. Geotechnický software pro PC (algoritmizace norem, plošné a pilotové základy, pažící konstrukce, stabilita svahů, ostění podzemních konstrukcí a pod.)
Literatura 
[1]  Jirásko, D.; Vaníček, I.; Vaníček, M.; Hamouzová, T.; Salák, J.; Kos, J., Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha: ČVUT v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05913-5.
[2]  Šejnoha, M.; Janda, T.; Pruška, J.; Brouček, M. Metoda konečných prvků v geomechanice - Teoretické základy a Inženýrské aplikace, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05743-8.
[3]  Manuály programu GEO5,
[4]  Manuály programu PLAXIS v8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )