Základy lomařství

Kód předmětu: 135YZAL
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět Základy lomařství seznamuje studenty stručnou a srozumitelnou formou se všemi podstatnými aspekty těžby kameniva, což je významná součást národního hospodářství. Vytěžené a různými způsoby upravené kamenivo je nezbytnou surovinou pro většinu stavebních odvětví.
Obsah 
Obsahem přednášek předmětu jsou legislativní náležitosti (Horní zákon), zakládání lomů, projektová dokumentace dobývání (POPD), výbušniny, rozněcovadla, těžba hromadnými odstřely, dimenzování náloží a seismické účinky odstřelů. Část cvičení probíhá na fakultě, část je realizována praktickou výukou ve fakultním výukovém podzemním areálu (UEF Josef).
Literatura 
[1]  Barták, J.: Přednáškový powerpoint .
[2]  Pravda, V., Bětík, J: Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii.
[3]  Dojčár, O., Horký, J., Kořínek, R.: Trhacia technika
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )