Zemní konstrukce

Kód předmětu: 135YZKS
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Zemina jako stavební materiál. Geosyntetika v zemních konstrukcích. Zemní konstrukce dopravních, vodních, environmentálních staveb
Obsah 
1. Zemina jako stavební materiál
2. Geosyntetika a jejich úloha v zemních konstrukcích
3. Vztah mezi fází geotechnického průzkumu a fázemi projektové dokumentace
4. Zemní konstrukce dopravních staveb
5. Zemní konstrukce vodních staveb
6. Zemní konstrukce environmentálních staveb
Literatura 
[1]  - Vaníček, I. Čiháková,T., Jirásko,D., Kos,J., Salák, J., Vaníček. M.: Projektování základových a zemních konstrukcí. Skripta FSv ČVUT Praha, 2016, 314 s.
[2]  - Vaníček, I., Vaníček, M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s. (vybrané kapitoly: 2.1 Soil Classification - Specification for Utilization in Different Parts of Earth Structures, 5.2.1 Limit state of Stability, 5.2.2. Limit state of Deformation)
[3]  - Čiháková, T. Rupp. D., Vaníček, I.: EC 7 Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1 Obecné zásady. ČGtS ČSSI, Praha, 2016, 192 s. (kromě zásad obsahuje i většinu klasifikačních systémů).
[4]  - Vaníček, I., Jirásko, D., Vaníček, M.: Modern Earth structures of Transport Engineering. Engineering and Sustainability Aspects. Taylor and Francis, 2020, 174 s.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )