Zakládání a podzemní stavby

Kód předmětu: 135ZPS
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr B232)
V předmětu studenti získají znalosti o navrhování plošných a hlubinných základů, o určení stability zemních svahů a o základních projekčních prvcích podzemních staveb a základních metodách pro návrh a posouzení podzemních staveb. Studenti budou seznámeni s geotechnickým průzkumem a vlivem geologie na trasování podzemní stavby, s horninovými klasifikacemi pro podzemní stavby, s úvodem do teorie horninových tlaků, s tunelovými metodami. Náplní předmětu je dále problematiku požární bezpečnosti a provozu silničních tunelů.
Obsah 
Vlastnosti zemního a horninového prostředí, klasifikace hornin, geotechnické riziko a jeho posouzení, plošné a hlubinné základy - typy, posouzení. Návrh stavebních jam, technologie výstavby podzemních děl, rizika podzemních staveb - jejich určení, provozování silničních tunelů a jejich požární bezpečnost.
Literatura 
[1]  Barták J., Pruška J., Podzemní stavby, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04789-7
[2]  Přibyl P., Barták J.:Tunely na pozemních komunikacích, ČVUT Praha 2011,ISBN 978-80-0104-723-1
[3]  Masopust J.: Zakládání staveb 1, ČVUT Praha 2018, ISBN 978-80-01-05837-4
[4]  online http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_98.pdf
[5]  TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací)
[6]  stránky České tunelářské asociace - https://www.ita-aites.cz/cz/
[7]  stránky World road association - https://www.piarc.org/en/
[8]  ITA-AITES portal - https://www.ita-aites.org/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )