Zakládání staveb 1

Kód předmětu: 135ZS01
Garant předmětu: Ing. Jan Kos, CSc., Ing. Jan Salák, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 3+3
Web předmětu: www.zakladani.cz

Anotace(semestr )
Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí
Obsah 
1. Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie
2. Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy
3. Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů
4. Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot
5. Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot
6. Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot
7. Mikropiloty, kotvy, technologie
8. Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny
9. Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam
10. Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody
11. Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků
12. Odvodňování stavebních jam
13. Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí
Literatura 
[1]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.
[2]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.
[3]  Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.
[4]  Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.
[5]  Geotechnika: časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 135GM2I
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135PSMH
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 135PZMH
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 5.semestr (BC201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 5.semestr (BC202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 5.semestr (BC202405), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 5.semestr (BK202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )