Zakládání staveb a hydrogeologie

Kód předmětu: 135ZSH
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: https://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=57

Anotace(semestr )
Zásady navrhování základových konstrukcí podle zásad Eurocodu. Druhy základových konstrukcí. Stavební jámy. Základní informace o hydrogeologickém prostředí a chemismu podzemních vod. Agresivní vody. Jímání podzemních vod.
Obsah 
Geotechnické kategorie, zásady navrhování základových konstrukcí. Pevnostní a deformační charakteristiky zemin. Druhy základových konstrukcí. Plošné základy, mezní stavy porušení a použitelnosti plošných základů. Hlubinné základy - pilotové základy, únosnost osamělých pilot, skupina pilot. Mikropiloty, kotvy. Stavební jámy, pažící konstrukce, zemní tlaky.
Vznik podzemní vody - hydrologický cyklus. Základní hydraulické vlastnosti horninového prostředí. Hydrogeologická charakteristika hornin. Tvorba chemismu podzemní vody a jeho hodnocení. Hydrogeologické struktury, režim podzemních vod. Zásady jímání podzemní vody, konstrukce jímacích, pozorovacích a indikačních objektů. Hydrodynamické zkoušky - projektování, provádění, vyhodnocení. Hydrogeologické mapy a mapový soubor pro ochranu životního prostředí.
Literatura 
[1]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.
[2]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.
[3]  Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.
[4]  Tourková, J, Hydrogeologie: skripta. 1. vydání, Praha: ČVUT, 1999, 165 s. ISBN 80-010-1501-7
[5]  Fetter C. W., Applied Hydrogeology (4th Edition), Prentice Hall, 2014, ISBN-13: 978-0130882394
[6]  Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 135GM2I v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 135GM2I
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 5. semestr (BZ201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 5. semestr (BZ202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )