Diplomový seminář

Kód předmětu: 136DISE
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Příprava podkladů k zadání diplomové práce a jejich zpracování. Přednášky odborníků z praxe: (projektování pozemních komunikací, technologie výstavby, seznámení se s novými postupy a software)
Obsah 
Příprava podkladů k zadání diplomové práce a jejich zpracování. Přednášky odborníků z praxe: (projektování pozemních komunikací, technologie výstavby, seznámení se s novými postupy a software)
Literatura 
[1]  Příslušné ČSN, EN, resortní technické předpisy (TP, TKP), vzorové listy
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář (NK20160200_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář (NK20160200_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomový seminář (NK20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomový seminář (NK20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )